Velkommen til A/S Arbejdernes Landsbank aktionærportal

Log ind med NemID
For at logge ind på aktionærportalen skal du være privat person, have et NemID og en mailadresse. Alle andre skal anvende tegningsblanketten, som er sendt via e-Boks eller med fysisk brev.

Hvis du befinder dig uden for Danmark, EU, Grønland, Færøerne eller et EØS-land, må du kun tegne aktier i udbuddet, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning i det land, du befinder dig i, og Arbejdernes Landsbank har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor.

Velkommen til Arbejdernes Landsbanks aktionærportal.
 
Den 14. april 2021 offentliggjorde Arbejdernes Landsbank en fortegningsemission. Banken har i den forbindelse offentliggjort et prospekt, som du kan finde her.
 
Fra den 14. april 2021 til den 29. april 2021, kl. 23:59 kan aktionærer i Arbejdernes Landsbank tegne nye aktier i udbuddet. 
 
Log ind med NemID
 
Alle fysiske personer, som har et NemID og en mailadresse kan logge ind og tegne aktier på aktionærportalen.
 
Brug for support?
 
Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Computershare på tegning@computershare.dk eller på telefon 45 46 09 97.